lex kweeWie geen alternatief heeft kan niet kiezen. Maar het komt zelden voor dat er geen alternatief bestaat. Meestal is het een kwestie van zoeken. Doordenken. Inspiratie krijgen.
En dan komt het erop aan. Want elke keuze heeft consequenties. Iedere keuze vormt de context voor volgende keuzes. In het verleden gemaakte keuzes hebben gevolgen voor toekomstige keuzemogelijkheden.
Een foute keuze kan later grote consequenties krijgen. En dan wordt het steeds moeilijker om zo’n keuze ongedaan te maken.
Maar het is niet voldoende om louter consequente keuzes te maken, met een zo klein mogelijk cumulatieve kans op foute gevolgen. Want als de omstandigheden veranderen, plaatst dat alle eerdere keuzes in een ander perspectief.
Het is dus van belang de strategische keuzecontext periodiek tegen het licht te houden.
En van fouten kun je leren. Ook van de fouten van anderen.

7A analyseert de strategische context, vindt nieuwe praktijkinzichten en biedt alternatieve perspectieven aan ondernemers en bestuurders die strategische keuzes moeten maken. Om in te spelen op veranderingen, nieuwe markten, innovaties, investeringen, bezuinigingen, verantwoording, onderscheid en nieuwe positioneringen.

Actieve vermogens
Naarmate de wereld sneller verandert is “business as usual” steeds minder een reële optie. 7A New Business Architects [nba] helpt alternatieven vinden, activeert verborgen vermogens en latente talenten.
In de afgelopen 25 jaar heeft 7A [nba] gewerkt voor (beursgenoteerde) ondernemingen en nieuwe bedrijven in de Verenigde Staten, Singapore, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, Zwitserland, Hongarije, Duitsland, Engeland, België, Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland. Sinds 2003 werkt 7A [nba] vooral voor familiebedrijven, coöperaties, culturele ondernemers en innovatieve bedrijven met een DGA aan het hoofd.

Diagnose
Heeft u naar uw gevoel te weinig keuzes? Of juist te veel? Ontbreekt de context om een verklaarbare keuze te maken? Heeft u een rapport waar u niets mee kunt? Heeft uw strategie een stresstest nodig? Neem dan contact op met 7A voor een diagnose.

Spraakmakende producties
In sommige sectoren is 7A ook actief bij de uitvoering, nadat de strategische keuzes zijn gemaakt. Op de achtergrond als toezichthouder of als coöperatieve ondernemer, zoals bij Productiehuis P22. P22 voert projecten uit van zi co-creatie en partners. Met veel aandacht voor sociale innovatie en maximale betrokkenheid van alle deelnemers. Voor een intensievere beleving, met meer mensen, die elkaar steeds meer te vertellen hebben doordat ook bij de productie het publieksperspectief centraal staat.